سرویس یافتن همسفر برای سفرهای درون شهری و بین شهری

جستجوی سفر

از:
شهر یا محله ( مثال: تهران یا سعادت آباد )
به:
شهر یا محله ( مثال: اصفهان یا ونک )
در تاریخ:

در این سفر اشتراکی
علاوه بر کاهش هزینه های سفر
به کاهش آلودگی هوا کمک خواهیم کرد.
#باهمسفر

باهمسفر در رسانه ها

1 2
آگهی های ثبت شده
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا شنبه 1396/07/01
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا شنبه 1396/07/01
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا شنبه 1396/07/01
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا یکشنبه 1396/07/02
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا یکشنبه 1396/07/02
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا یکشنبه 1396/07/02
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/07/03
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/07/03
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/07/03
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/07/03
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/04
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/04
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/04
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/04
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/05
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/05
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/05
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/07/06
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: جمعه 1396/07/07
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: جمعه 1396/07/07
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/07/08
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/07/09
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/07/10
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/11
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/11
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/11
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/11
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/12
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/12
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/12
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/12
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/07/13
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/07/13
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: جمعه 1396/07/14
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: جمعه 1396/07/14
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/07/15
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/07/15
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/07/15
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/07/16
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/07/16
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/07/16
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/07/17
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/07/17
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/07/17
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/18
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/18
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/18
ساعت حرکت: 07:15
مسیر: خیابان خرمشهر نواب to امیرآباد
جزيیات مبدا: خرمشهر. نواب. تونل توحید. گیشا. حکیم. کارگر شمالی. خ بیستم
جزییات مقصد: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/07/18
ساعت حرکت: 19:45
مسیر: امیرآباد to خیابان خرمشهر نواب
جزيیات مبدا: خیابان بیستم. دبیرستان انرژی اتمی
جزییات مقصد: خیابان خرمشهر یا محبوب مجاز شرقی
قیمت: 1,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مرتضی   ا...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/19
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: تهران to مشیریه
جزيیات مبدا: تهران مشیریه به فرودگاه امام خمینی
جزییات مقصد: فرودگاه امام خمینی به تهران
قیمت: 10,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: سیاوش   ب...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/07/19
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to خیابان باقرخان
جزيیات مبدا: خیابان سبلان
جزییات مقصد: باقرخان
قیمت: رایگان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژوپارس مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
1 2