سرویس یافتن همسفر برای سفرهای درون شهری و بین شهری
جستجوی سفر از:
شهر یا محله ( مثال: تهران یا سعادت آباد )
به:
شهر یا محله ( مثال: اصفهان یا ونک )
در تاریخ:

در این سفر اشتراکی
علاوه بر کاهش هزینه های سفر
به کاهش آلودگی هوا کمک خواهیم کرد.
#باهمسفر

باهمسفر در رسانه ها


صفحه تست
آگهی های ثبت شده
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز چهارشنبه 1396/02/06
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز چهارشنبه 1396/02/06
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا پنج شنبه 1396/02/07
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا پنج شنبه 1396/02/07
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا پنج شنبه 1396/02/07
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا پنج شنبه 1396/02/07
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا پنج شنبه 1396/02/07
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/09
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/09
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/09
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیر   خ...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/10
ساعت حرکت: 05:00
مسیر: رشت to تهران
جزيیات مبدا: قزوین و کرج
جزییات مقصد: میدان آزادی
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: لیفان x60 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/10
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/10
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/10
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/11
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/11
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/11
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/12
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/12
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیر   خ...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/12
ساعت حرکت: 12:30
مسیر: تهران to رشت
جزيیات مبدا: کرج و قزوین
جزییات مقصد: میدان پاسداران
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: لیفان x60 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/12
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/13
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/13
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/13
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/14
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/14
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/02/14
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : محسن   ر...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/02/20
ساعت حرکت: 10:00
مسیر: تهران to بجنورد
جزيیات مبدا: گرمسار. سمنان. دامغان. شاهرود
جزییات مقصد: مسیر در مسیر
قیمت 10,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز چهارشنبه 1396/02/06
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز چهارشنبه 1396/02/06
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز چهارشنبه 1396/02/06
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/05
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/05
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/05
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/05
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/05
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : محمود   س...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/02/05
ساعت حرکت: 05:00
مسیر: تهران to اصفهان
جزيیات مبدا: چمران
جزییات مقصد: بزرگمهر
قیمت از 31,000 تا 33,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/04
ساعت حرکت: 19:11
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/04
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهران   ص...
سن : 50 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/04
ساعت حرکت: 14:00
مسیر: کرج to سمنان
جزيیات مبدا: کرج،شاه،عباسی، تهران ترمینال جنوب
جزییات مقصد: کمربندی سمنان،شهمیرزاد
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/04
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/04
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/02/04
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/03
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/03
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/03
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛میدان کرج؛مترو کرج؛شهرک وحدت؛شهرک صنعتی سیمین دشت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیر   خ...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/02/03
ساعت حرکت: 05:00
مسیر: رشت to تهران
جزيیات مبدا: قزوین و کرج
جزییات مقصد: میدان آزادی
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: لیفان x60 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/02
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/02
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهرداد   م...
سن : 31 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/02/02
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: گوهردشت to سیمین دشت
جزيیات مبدا: بلوار پیروزی؛سیزدهم گوهردشت؛میدان نبوت
جزییات مقصد: شهرک وحدت و شهرک صنعتی سیمین دشت
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید۱۴۱ مدل 8812

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccollercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/01/31
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهدی   ر...
سن : 40 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/01/31
ساعت حرکت: 09:45
مسیر: تهران to اراک
جزيیات مبدا: تهران
جزییات مقصد: از جلو ترمینال جنوب
قیمت 15,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/01/31
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/01/30
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مهدی   ر...
سن : 40 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/01/30
ساعت حرکت: 09:30
مسیر: تهران to اراک
جزيیات مبدا: قم
جزییات مقصد: تهران،قم،اراک
قیمت 18,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/01/30
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: شهرجدیداندیشه to تهران میدان بهمن پل بعثت
جزيیات مبدا: اندیشه فاز2
جزییات مقصد: میدان بهمن تاپل بعثت
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : بهنام   ش...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/01/29
ساعت حرکت: 19:00
مسیر: تهران میدان بهمن تاپل بعثت to شهرجدیداندیشه فاز2
جزيیات مبدا: میدان بهمن تاپل بعثت
جزییات مقصد: شهرجدیداندیشه فاز2
قیمت 5,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیر   خ...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/01/29
ساعت حرکت: 12:30
مسیر: تهران to رشت
جزيیات مبدا: کرج و قزوین
جزییات مقصد: میدان پاسداران
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: لیفان x60 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : امیر   خ...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/01/27
ساعت حرکت: 05:00
مسیر: رشت to تهران
جزيیات مبدا: قزوین و کرج
جزییات مقصد: میدان آزادی
قیمت از 15,000 تا 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: لیفان x60 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : صادق   ل...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/01/22
ساعت حرکت: 18:00
مسیر: گناوه to اهواز
جزيیات مبدا: دیلم هندیجان
جزییات مقصد: ماهشهر اهواز
قیمت از 20,000 تا 25,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : صادق   ل...
سن : 30 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/01/21
ساعت حرکت: 20:00
مسیر: اهواز to بوشهر
جزيیات مبدا: اهواز. امیدیه.
جزییات مقصد: دیلم .بندر گناوه.بوشهر
قیمت از 50 تا 65 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : شاهرخ   ر...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/01/21
ساعت حرکت: 17:00
مسیر: کرج to رشت
جزيیات مبدا: رشت و انزلی
جزییات مقصد: قزوین رشت
قیمت از 25,000 تا 30,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1384

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : علی   ب...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/01/20
ساعت حرکت: 05:00
مسیر: تهران to محمود آباد
جزيیات مبدا: تهرانپارس امل محموداباد
جزییات مقصد: محموداباد
قیمت 20,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو 206 مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده : مجتبی   ط...
سن : 25 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: جمعه 1396/01/18
ساعت حرکت: 09:00
مسیر: تهران پاسداران to میدان آزادی خیابان فتح
جزيیات مبدا: پاسداران دولت
جزییات مقصد: همت پل ستارخان آزادی آیت الله سعیدی خیابان فتح خیابان زرند
قیمت 10,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو 206 مدل 1381

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده : محمدرضا   ص...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/01/17
ساعت حرکت: 06:10
مسیر: اسلامشهر to حکیمیه
جزيیات مبدا: کمربندی.۳ راه افسریه.۳راه تهرانپارس.حکیمیه
جزییات مقصد: بین راه هم پیاده میکنم
قیمت 800 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مجید   و...
سن : 36 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/01/16
ساعت حرکت: 15:00
مسیر: تهران to همدان
جزيیات مبدا: آزاد راه تهران-ساوه- همدان
جزییات مقصد: میدان آرامگاه باباطاهر
قیمت 25,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو 206 مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : محمد   ط...
سن : 32 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/01/14
ساعت حرکت: 15:00
مسیر: اصفهان to تهران
جزيیات مبدا: حرکت از آپادانا مسیر از اتوبان کاشان
جزییات مقصد: تهران
قیمت 30,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: 206 مدل 1388

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مرتضی   ب...
سن : 40 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/01/07
ساعت حرکت: 10:00
مسیر: اصفهان to شیراز و کنگان
جزيیات مبدا: ترجیحا ترمینال صفه
جزییات مقصد: شهر شیراز و کنگان
قیمت 60,000 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: مزدا323 مدل 1379

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مجید   ع...
سن : 44 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/01/06
ساعت حرکت: 10:00
مسیر: تهران to بابلسر
جزيیات مبدا: سه راه تهرانپارس
جزییات مقصد: جاده هراز
قیمت 30,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: Tiba مدل 1392

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : مرتضی   پ...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/01/05
ساعت حرکت: 06:00
مسیر: رفسنجان to مشهد
جزيیات مبدا: رفسنجان زرند یا کرمان و راور و فردوس تا مشهد
جزییات مقصد: مشهد طبرسی
قیمت 30,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید صبا مدل 1382

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : سیدعباس   م...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/01/03
ساعت حرکت: 08:30
مسیر: تهران-از تهرانسر to به ولنجک
جزيیات مبدا: تهرانسر یا مبدٱهای میان راه تا ولنجک
جزییات مقصد: ولنجک یا مسیرهای بین راه از تهرانسر،
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: MVM315 new مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : سیدعباس   م...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/01/02
ساعت حرکت: 15:50
مسیر: تهران از ولنجک to به تهرانسر
جزيیات مبدا: از ولنجک یا کلیه مبادی بین راه تا غرب تهران، تهرانسر
جزییات مقصد: از ولنجک به سمت غرب تا تهرانسر
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: MVM315 new مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : سیدعباس   م...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/01/02
ساعت حرکت: 08:30
مسیر: تهران-از تهرانسر to به ولنجک
جزيیات مبدا: تهرانسر یا مبدٱهای میان راه تا ولنجک
جزییات مقصد: ولنجک یا مسیرهای بین راه از تهرانسر،
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: MVM315 new مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : سیدعباس   م...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/01/01
ساعت حرکت: 15:50
مسیر: تهران از ولنجک to به تهرانسر
جزيیات مبدا: از ولنجک یا کلیه مبادی بین راه تا غرب تهران، تهرانسر
جزییات مقصد: از ولنجک به سمت غرب تا تهرانسر
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: MVM315 new مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : سیدعباس   م...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/01/01
ساعت حرکت: 08:30
مسیر: تهران-از تهرانسر to به ولنجک
جزيیات مبدا: تهرانسر یا مبدٱهای میان راه تا ولنجک
جزییات مقصد: ولنجک یا مسیرهای بین راه از تهرانسر،
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: MVM315 new مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : سیدعباس   م...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1395/12/30
ساعت حرکت: 15:50
مسیر: تهران از ولنجک to به تهرانسر
جزيیات مبدا: از ولنجک یا کلیه مبادی بین راه تا غرب تهران، تهرانسر
جزییات مقصد: از ولنجک به سمت غرب تا تهرانسر
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: MVM315 new مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : سیدعباس   م...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1395/12/30
ساعت حرکت: 08:30
مسیر: تهران-از تهرانسر to به ولنجک
جزيیات مبدا: تهرانسر یا مبدٱهای میان راه تا ولنجک
جزییات مقصد: ولنجک یا مسیرهای بین راه از تهرانسر،
قیمت 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: MVM315 new مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده : شهرام   ی...
سن : 46 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1395/12/30
ساعت حرکت: 05:00
مسیر: تهران to ملایر
جزيیات مبدا: قم واراک
جزییات مقصد: میران امام
قیمت 25,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1383

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر
  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free