سرویس یافتن همسفر برای سفرهای درون شهری و بین شهری

جستجوی سفر

از:
شهر یا محله ( مثال: تهران یا سعادت آباد )
به:
شهر یا محله ( مثال: اصفهان یا ونک )
در تاریخ:

در این سفر اشتراکی
علاوه بر کاهش هزینه های سفر
به کاهش آلودگی هوا کمک خواهیم کرد.
#باهمسفر

باهمسفر در رسانه ها

1 2 3 4 5 6 7 8
آگهی های ثبت شده
profile image
راننده: علی   ج...
سن : 23 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه - امروز 1396/08/30
ساعت حرکت: 05:00
مسیر: اصفهان to کاشان
جزيیات مبدا: تیران، نجف آباد، فلکه دانشگاه
جزییات مقصد: شهید رجایی، مدخل، راوندی، دانشگاه کاشان
قیمت: 17,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه - امروز 1396/08/30
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر گیشا کردستان ونک
جزییات مقصد: تهرانسر گیشا کردستان ونک
قیمت: 4,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: TiBa2 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: قاسم   ق...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه - امروز 1396/08/30
ساعت حرکت: 06:45
مسیر: تهران to مترو نوبنیاد،قیطریه
جزيیات مبدا: حکیمیه
جزییات مقصد: شهید بابایی،صدر
قیمت: 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پارس مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه - امروز 1396/08/30
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: سیدخندان to کرج
جزيیات مبدا: سیدخندان
جزییات مقصد: غرب تهران
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه - امروز 1396/08/30
ساعت حرکت: 08:00
مسیر: قم پردیسان و هفتاد و دو تن to تهران
جزيیات مبدا: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
جزییات مقصد: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: حسین   م...
سن : 25 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه - امروز 1396/08/30
ساعت حرکت: 09:00
مسیر: تهران to گرگان
جزيیات مبدا: ازمسیر تهران ازادی به تهرانپارس .رودهن . بابل . امل . گرگان .میرم
جزییات مقصد: دوجا توقف میکنم اگ مایل بودید مقصد ها .بابل .امل . گرگان .
قیمت: 50,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو۴۰۵ مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه - امروز 1396/08/30
ساعت حرکت: 17:00
مسیر: تهران to قم پردیسان و هفتاد و دو تن
جزيیات مبدا: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
جزییات مقصد: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه - امروز 1396/08/30
ساعت حرکت: 17:30
مسیر: کرج to سیدخندان
جزيیات مبدا: غرب تهران
جزییات مقصد: سیدخندان
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر گیشا کردستان ونک
جزییات مقصد: تهرانسر گیشا کردستان ونک
قیمت: 4,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: TiBa2 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: سیدخندان to کرج
جزيیات مبدا: سیدخندان
جزییات مقصد: غرب تهران
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 08:00
مسیر: قم پردیسان و هفتاد و دو تن to تهران
جزيیات مبدا: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
جزییات مقصد: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محسن   ا...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 15:00
مسیر: تهران to همدان
جزيیات مبدا: طبق هماهنگي
جزییات مقصد: ميدان باباطاهر
قیمت: 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند EF7 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: حسن   ا...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 15:45
مسیر: تهران to لاهیجان
جزيیات مبدا: مبدا از فاطمی تا میدان آزادی
جزییات مقصد: داخل شهر لاهیجان
قیمت: 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: حسن   ا...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 15:45
مسیر: تهران to آستانه اشرفیه
جزيیات مبدا: مبدا از فاطمی تا میدان آزادی
جزییات مقصد: داخل شهر
قیمت: 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: حسن   ا...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 15:45
مسیر: تهران to لنگرود
جزيیات مبدا: مبدا از فاطمی تا میدان آزادی
جزییات مقصد: داخل شهر
قیمت: 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: حسن   ا...
سن : 28 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 15:45
مسیر: تهران to رشت
جزيیات مبدا: مبدا از فاطمی تا میدان آزادی
جزییات مقصد: داخل شهر
قیمت: 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 17:00
مسیر: تهران to قم پردیسان و هفتاد و دو تن
جزيیات مبدا: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
جزییات مقصد: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه - فردا 1396/09/01
ساعت حرکت: 17:30
مسیر: کرج to سیدخندان
جزيیات مبدا: غرب تهران
جزییات مقصد: سیدخندان
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه - پس فردا 1396/09/02
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر گیشا کردستان ونک
جزییات مقصد: تهرانسر گیشا کردستان ونک
قیمت: 4,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: TiBa2 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/09/04
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر گیشا کردستان ونک
جزییات مقصد: تهرانسر گیشا کردستان ونک
قیمت: 4,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: TiBa2 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: قاسم   ق...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/09/04
ساعت حرکت: 06:45
مسیر: تهران to مترو نوبنیاد،قیطریه
جزيیات مبدا: حکیمیه
جزییات مقصد: شهید بابایی،صدر
قیمت: 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پارس مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/09/04
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: سیدخندان to کرج
جزيیات مبدا: سیدخندان
جزییات مقصد: غرب تهران
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/09/04
ساعت حرکت: 17:30
مسیر: کرج to سیدخندان
جزيیات مبدا: غرب تهران
جزییات مقصد: سیدخندان
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/09/05
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر گیشا کردستان ونک
جزییات مقصد: تهرانسر گیشا کردستان ونک
قیمت: 4,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: TiBa2 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: قاسم   ق...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/09/05
ساعت حرکت: 06:45
مسیر: تهران to مترو نوبنیاد،قیطریه
جزيیات مبدا: حکیمیه
جزییات مقصد: شهید بابایی،صدر
قیمت: 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پارس مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/09/05
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: سیدخندان to کرج
جزيیات مبدا: سیدخندان
جزییات مقصد: غرب تهران
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/09/05
ساعت حرکت: 08:00
مسیر: قم پردیسان و هفتاد و دو تن to تهران
جزيیات مبدا: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
جزییات مقصد: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/09/05
ساعت حرکت: 17:00
مسیر: تهران to قم پردیسان و هفتاد و دو تن
جزيیات مبدا: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
جزییات مقصد: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/09/05
ساعت حرکت: 17:30
مسیر: کرج to سیدخندان
جزيیات مبدا: غرب تهران
جزییات مقصد: سیدخندان
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/09/06
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر گیشا کردستان ونک
جزییات مقصد: تهرانسر گیشا کردستان ونک
قیمت: 4,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: TiBa2 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: قاسم   ق...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/09/06
ساعت حرکت: 06:45
مسیر: تهران to مترو نوبنیاد،قیطریه
جزيیات مبدا: حکیمیه
جزییات مقصد: شهید بابایی،صدر
قیمت: 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پارس مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/09/06
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: سیدخندان to کرج
جزيیات مبدا: سیدخندان
جزییات مقصد: غرب تهران
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/09/06
ساعت حرکت: 08:00
مسیر: قم پردیسان و هفتاد و دو تن to تهران
جزيیات مبدا: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
جزییات مقصد: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/09/06
ساعت حرکت: 17:00
مسیر: تهران to قم پردیسان و هفتاد و دو تن
جزيیات مبدا: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
جزییات مقصد: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/09/06
ساعت حرکت: 17:30
مسیر: کرج to سیدخندان
جزيیات مبدا: غرب تهران
جزییات مقصد: سیدخندان
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: علی   ج...
سن : 23 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 05:00
مسیر: اصفهان to کاشان
جزيیات مبدا: تیران، نجف آباد، فلکه دانشگاه
جزییات مقصد: شهید رجایی، مدخل، راوندی، دانشگاه کاشان
قیمت: 17,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر گیشا کردستان ونک
جزییات مقصد: تهرانسر گیشا کردستان ونک
قیمت: 4,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: TiBa2 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: قاسم   ق...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 06:45
مسیر: تهران to مترو نوبنیاد،قیطریه
جزيیات مبدا: حکیمیه
جزییات مقصد: شهید بابایی،صدر
قیمت: 2,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پارس مدل 1396

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: سیدخندان to کرج
جزيیات مبدا: سیدخندان
جزییات مقصد: غرب تهران
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 08:00
مسیر: قم پردیسان و هفتاد و دو تن to تهران
جزيیات مبدا: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
جزییات مقصد: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 17:00
مسیر: تهران to قم پردیسان و هفتاد و دو تن
جزيیات مبدا: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
جزییات مقصد: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: علی   ج...
سن : 23 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 17:20
مسیر: کاشان to اصفهان
جزيیات مبدا: شهید رجایی، مدخل، راوندی، دانشگاه کاشان
جزییات مقصد: تیران، نجف آباد، فلکه دانشگاه
قیمت: 17,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: علی   ج...
سن : 23 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 17:20
مسیر: کاشان to اصفهان
جزيیات مبدا: شهید رجایی، مدخل، راوندی، دانشگاه کاشان
جزییات مقصد: تیران، نجف آباد، فلکه دانشگاه
قیمت: 17,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/09/07
ساعت حرکت: 17:30
مسیر: کرج to سیدخندان
جزيیات مبدا: غرب تهران
جزییات مقصد: سیدخندان
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/09/08
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهران to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر گیشا کردستان ونک
جزییات مقصد: تهرانسر گیشا کردستان ونک
قیمت: 4,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: TiBa2 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/09/08
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: سیدخندان to کرج
جزيیات مبدا: سیدخندان
جزییات مقصد: غرب تهران
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/09/08
ساعت حرکت: 08:00
مسیر: قم پردیسان و هفتاد و دو تن to تهران
جزيیات مبدا: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
جزییات مقصد: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محسن   ا...
سن : 38 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/09/08
ساعت حرکت: 15:00
مسیر: تهران to همدان
جزيیات مبدا: طبق هماهنگي
جزییات مقصد: ميدان باباطاهر
قیمت: 20,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند EF7 مدل 1394

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مهدی   ا...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/09/08
ساعت حرکت: 17:00
مسیر: تهران to قم پردیسان و هفتاد و دو تن
جزيیات مبدا: آزادی و مهرآباد و صادقیه، پونک، آزادگان، خلیج فارس
جزییات مقصد: پردیسان و شاه جمال و هفتاد و دو تن
قیمت: 9,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پراید مدل 1391

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمدحسین   ر...
سن : 27 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/09/08
ساعت حرکت: 17:30
مسیر: کرج to سیدخندان
جزيیات مبدا: غرب تهران
جزییات مقصد: سیدخندان
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
1 2 3 4 5 6 7 8