سرویس یافتن همسفر برای سفرهای درون شهری و بین شهری

جستجوی سفر

از:
شهر یا محله ( مثال: تهران یا سعادت آباد )
به:
شهر یا محله ( مثال: اصفهان یا ونک )
در تاریخ:

در این سفر اشتراکی
علاوه بر کاهش هزینه های سفر
به کاهش آلودگی هوا کمک خواهیم کرد.
#باهمسفر

باهمسفر در رسانه ها

1 2
آگهی های ثبت شده
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز سه شنبه 1396/04/06
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مجید   ه...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: امروز سه شنبه 1396/04/06
ساعت حرکت: 20:00
مسیر: تهران to مشهد
جزيیات مبدا: بستگی به مسافر داره که از سمنان بریم یا از شمال که در صورت هماهنگ بودن ۳ مسافر برگشت به تاریخ دلخواه
جزییات مقصد: مشهد درصورت نبود محل اقامت در هتل یا مسافر خانه ای که مسافر تایید کنه
قیمت: 70,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ام وی ام ۳۱۵ اسپرت مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: محمود   ف...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 00:00
مسیر: تهران to کرج
جزيیات مبدا: اتوبان باقری_حکیم کرج
جزییات مقصد: ترمینال
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: ثریا   ع...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 03:00
مسیر: رشت to خمام
جزيیات مبدا: رشتیان
جزییات مقصد: تا مرکز خمام
قیمت: 1,500 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  ladies onlysmoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ب...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: پرند. میدان استقلال to تهران . میدان آزادی
جزيیات مبدا: اتوبان ساوه
جزییات مقصد: جاده مخصوص . میدان آزادی
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: حسین   ی...
سن : 46 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: اصفهان to شهرضا
جزيیات مبدا: میدان آزادی
جزییات مقصد: میدان شهدا
قیمت: 3,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو۴۰۵ مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 07:45
مسیر: حافظ to ارم-بیمارستان عالی نسب
جزيیات مبدا: حافظ-منصور-دارائی-ارم
جزییات مقصد: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 08:30
مسیر: ارم-بیمارستان عالی نسب to حافظ
جزيیات مبدا: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
جزییات مقصد: حافظ-منصور-دارائی-ارم
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: حسین   ی...
سن : 46 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 14:00
مسیر: شهرضا to اصفهان
جزيیات مبدا: میدان شهدا
جزییات مقصد: میدان آزادی
قیمت: 3,500 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو۴۰۵ مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: فردا چهارشنبه 1396/04/07
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمود   ف...
سن : 51 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا پنج شنبه 1396/04/08
ساعت حرکت: 00:00
مسیر: تهران to کرج
جزيیات مبدا: اتوبان باقری_حکیم کرج
جزییات مقصد: ترمینال
قیمت: 7,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: ثریا   ع...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا پنج شنبه 1396/04/08
ساعت حرکت: 03:00
مسیر: رشت to خمام
جزيیات مبدا: رشتیان
جزییات مقصد: تا مرکز خمام
قیمت: 1,500 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  ladies onlysmoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا پنج شنبه 1396/04/08
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ب...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا پنج شنبه 1396/04/08
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: پرند. میدان استقلال to تهران . میدان آزادی
جزيیات مبدا: اتوبان ساوه
جزییات مقصد: جاده مخصوص . میدان آزادی
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا پنج شنبه 1396/04/08
ساعت حرکت: 07:45
مسیر: حافظ to ارم-بیمارستان عالی نسب
جزيیات مبدا: حافظ-منصور-دارائی-ارم
جزییات مقصد: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا پنج شنبه 1396/04/08
ساعت حرکت: 08:30
مسیر: ارم-بیمارستان عالی نسب to حافظ
جزيیات مبدا: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
جزییات مقصد: حافظ-منصور-دارائی-ارم
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پس فردا پنج شنبه 1396/04/08
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: ثریا   ع...
سن : 34 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: جمعه 1396/04/09
ساعت حرکت: 03:00
مسیر: رشت to خمام
جزيیات مبدا: رشتیان
جزییات مقصد: تا مرکز خمام
قیمت: 1,500 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: پژو پارس مدل 1390

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  ladies onlysmoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/04/10
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ب...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/04/10
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: پرند. میدان استقلال to تهران . میدان آزادی
جزيیات مبدا: اتوبان ساوه
جزییات مقصد: جاده مخصوص . میدان آزادی
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/04/10
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/04/11
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ب...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/04/11
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: پرند. میدان استقلال to تهران . میدان آزادی
جزيیات مبدا: اتوبان ساوه
جزییات مقصد: جاده مخصوص . میدان آزادی
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/04/11
ساعت حرکت: 07:45
مسیر: حافظ to ارم-بیمارستان عالی نسب
جزيیات مبدا: حافظ-منصور-دارائی-ارم
جزییات مقصد: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/04/11
ساعت حرکت: 08:30
مسیر: ارم-بیمارستان عالی نسب to حافظ
جزيیات مبدا: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
جزییات مقصد: حافظ-منصور-دارائی-ارم
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/04/11
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/04/12
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ب...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/04/12
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: پرند. میدان استقلال to تهران . میدان آزادی
جزيیات مبدا: اتوبان ساوه
جزییات مقصد: جاده مخصوص . میدان آزادی
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/04/12
ساعت حرکت: 07:45
مسیر: حافظ to ارم-بیمارستان عالی نسب
جزيیات مبدا: حافظ-منصور-دارائی-ارم
جزییات مقصد: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/04/12
ساعت حرکت: 08:30
مسیر: ارم-بیمارستان عالی نسب to حافظ
جزيیات مبدا: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
جزییات مقصد: حافظ-منصور-دارائی-ارم
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/04/12
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/04/13
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ب...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/04/13
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: پرند. میدان استقلال to تهران . میدان آزادی
جزيیات مبدا: اتوبان ساوه
جزییات مقصد: جاده مخصوص . میدان آزادی
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/04/13
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/04/14
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ب...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/04/14
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: پرند. میدان استقلال to تهران . میدان آزادی
جزيیات مبدا: اتوبان ساوه
جزییات مقصد: جاده مخصوص . میدان آزادی
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: چهارشنبه 1396/04/14
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/04/15
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ب...
سن : 29 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/04/15
ساعت حرکت: 07:00
مسیر: پرند. میدان استقلال to تهران . میدان آزادی
جزيیات مبدا: اتوبان ساوه
جزییات مقصد: جاده مخصوص . میدان آزادی
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: سمند مدل 1385

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: پنج شنبه 1396/04/15
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/04/17
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: شنبه 1396/04/17
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/04/18
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: یکشنبه 1396/04/18
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/04/19
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: دو شنبه 1396/04/19
ساعت حرکت: 18:30
مسیر: میدان ونک to تهرانسر
جزيیات مبدا: برزیل.توانیر.همت
جزییات مقصد: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: مجید   ه...
سن : 35 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/04/20
ساعت حرکت: 00:00
مسیر: رودهن to تهران
جزيیات مبدا: پردیس میدان امام،بومهن مسیر جاده و رودهن اول لاله
جزییات مقصد: تهران،پردیس،بومهن،رودهن همه روزه ساعت حرکت با هماهنگی
قیمت: 5,000 تومان
4 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ام وی ام ۳۱۵ اسپرت مدل 1395

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets free
profile image
راننده: مصطفی   ا...
سن : 33 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/04/20
ساعت حرکت: 06:30
مسیر: تهرانسر to میدان ونک
جزيیات مبدا: تهرانسر.ستارخان.جلال .ونک
جزییات مقصد: برزیل.توانیر.همت
قیمت: 4,000 تومان
3 صندلی خالی
نوع اتومبیل: تیبا هاچ بک مدل 1393

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
profile image
راننده: محمد حسین   ح...
سن : 37 ساله
امتیاز رانندگی:
تاریخ سفر: سه شنبه 1396/04/20
ساعت حرکت: 07:45
مسیر: حافظ to ارم-بیمارستان عالی نسب
جزيیات مبدا: حافظ-منصور-دارائی-ارم
جزییات مقصد: بیمارستان عالی نسب و محله های اطارف و نزدیک آن
قیمت: 500 تومان
2 صندلی خالی
نوع اتومبیل: ریو مدل 1386

اطلاعات بیشتر در مورد این همسفری
سایر همسفران در این سفر


  smoke freemusiccoolercar heaterrest timepets forbidden
1 2